sbtc
กรุณาป้อน username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

ความมุ่งหมายของมารยาท

Go down

ความมุ่งหมายของมารยาท

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Jun 14, 2011 1:13 am

แนวคิดเกี่ยวกับมารยาทไทย

ความมุ่งหมายของมารยาท

จากความหมายของมารยาทที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า มารยาทเป็นสหธรรมที่ ทุกคนจะต้องยึดเป็นหลักประพฤติปฏิบัติเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ มารยาทเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นแบบแผนแห่งพฤติกรรมแบบแผนความคิดความรู้และผลงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาในสังคมและได้อาศัยสังคมอยู่ร่วมกัน จำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันตามกระบวนการของสัตว์สังคมจึงมีการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้อยู่ร่วมกันโดยสันติภายใต้กฏเกณฑ์หรือระเบียบที่สังคมได้วางไว้เป็นบรรทัดฐาน เมื่อมนุษย์สามารถเข้าใจถึงกฏเกณฑ์ที่สังคมทั้งของตนและสังคมอื่นสร้างขึ้นแล้วความขัดแย้งต่างๆในการอยู่ร่วมกัน ลดน้อยลงไปตามลำดับ ความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนดีหรือวิเศษกว่าผู้อื่นก็หมดไป ในเรื่องมารยาทก็เช่นกัน ถ้าทุกสังคมเข้าใจเรื่องมารยาทของตนและของสังคมอื่น ความเข้าใจซึ่งกันและกันแม้ในสังคมเดียวกันแต่เป็นคนละยุคคนละสมัยก็สามารถเข้าใจอยู่ร่วมกันได้ สิ่งใดที่เก่าล้าสมัย ถ้าจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพสังคม แต่ถ้าสิ่งใดดีอยู่แล้วควรรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกได้ เช่น คนไทยมีการแต่งกายแบบของไทย และมีระเบียบประเพณี วัฒนธรรมเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนไทย วัฒนธรรมของไทยที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งชนต่างชาติรู้จักกันดี คือ การไหว้ เป็นการทักทายปราศรัย และแสดงคารวะต่อกันตามสมควรแก่วัย ทั้งในเวลาพบหรือจะจากกัน การไหว้นี้คนไทยทำได้นิ่มนวล อ่อนโยน ชนชาติอื่นทำตามได้ยาก แม้การแสดงความเคารพในแบบอื่นๆก็ตามคนไทยจะทำได้คล่องแคล่ว แนบเนียนจนเป็นที่สังเกตว่าเป็นคนไทย (วิชัย สุธีรชานนท์ 2538 : บทนำ) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ชาติไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนานั่นเองที่สอนให้ผู้ที่นับถือมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวทีและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายดังนั้น ความมุ่งหมายของการมีมารยาท เพื่อต้องการให้บุคคลในสังคมสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติและเป็นการป้องกันการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ
avatar
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ จำนวนข้อความ : 76
เงิน เงิน : 2147622697
ชื่อเสียง น้ำใจ ชื่อเสียง น้ำใจ : 0
วันที่สมัคร วันที่สมัคร : 13/06/2011

Character sheet
พลัง:
5000/5000  (5000/5000)

ดูข้อมูลส่วนตัว http://sbtc.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ